M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 21. zasedání ze dne 29.06.2022
číslo 21Z-12/2022

k žádosti J. P., o uzavření splátkové dohody

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. r o z h o d l o 
uzavřít splátkovou dohodu s paní J. P., narozena xxxx, nájemné a zálohy na služby za období 11, 12/2021, 01 – 03/2022, za byt č. 2, nacházející se v domě č. p. xxx, ul. Dolní xx, Praha 4, katastrální území Nusle, v celkové výši 29.120 Kč, s dobou splatnosti 59 měsíců.

II. u k l á d á
Radě městské části Praha 4
zajistit realizaci tohoto usnesení.
 
T: 31. 08. 2022

 

 
Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Zveřejněno: 01.07.2022 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout