M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 3. zasedání ze dne 10.02.2016
číslo 3R-177/2016

k vyjmutí lokality v části Spořilova z navržených zón placeného stání

Rada městské části Praha 4

I.  p o ž a d u j e

vyjmutí lokality v části  Spořilova, která je vymezena ulicemi Hlavní, Jižní XVII, Čtyřdílná, Jižní XV, 5. května, Jihovýchodní VIII, Jižní III, Jihovýchodní IX a Lešanská z navržených zón placeného stání

 

II.  u k l á d á 

vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy

odeslat přijaté usnesení Magistrátu hl. města Prahy

 

  T: neprodleně 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Petr Štěpánek CSc., starosta MČ Praha 4

Vytisknout