M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-04/2019

k výjimce z Volebního řádu Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volby do orgánů městské části Praha 4

Zastupitelstvo městské části Praha 4

s ch v a l u j e
1. výjimku z ustanovení Volebního řádu Zastupitelstva městské části Praha 4 spočívající v tom, že pro toto zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 nebudou aplikována při volbě členů Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4 a tajemníka tohoto výboru ustanovení bodu 2 odst. 2.1 druhá věta a bodu 2.4., 2.5., 2.6., 10. a 11. Volebního řádu Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volby do orgánů městské části Praha 4.
2. veřejné hlasování při volbě členů výboru a tajemníků výboru městské části Praha 4 způsobem dle čl. 13 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 4 s výjimkou ustanovení o tajném hlasování.
 

 

 

Předkladatel: Předsedové klubů ZMČ Praha 4

Vytisknout