M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 1. zasedání ze dne 09.11.2022
číslo 1Z-07/2022

k volbě tajemníků výborů Zastupitelstva MČ Praha 4

Zastupitelstvo městské části Praha 4

z v o l i l o

Ing. Henrietu Stelmachovou, tajemnicí Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 4

Mgr. Sylvii Haraštovou, tajemnicí Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 4

Mgr. Zuzanu Fišerovou, tajemnicí Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva MČ Praha 4

Předkladatel:Předsedové klubů ZMČ Praha 4

Zveřejněno: 14.11.2022 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout