M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-05/2019

k volbě členů a tajemníka Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4

Zastupitelstvo městské části Praha 4

z v o l i l o

1. členy Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4:
Ing. Hanu Horálkovou
Tomáše Chaloupku
RNDr. Tomáše Hrdinku
Ing. Jitku Zykánovou
Bc. Michala Hrozu
Mgr. Petra Štěpánka, CSc.
Mgr. Lukáše Zichu
Ing. Jana Horu

2. tajemnici Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4:
Mgr. Zuzanu Fišerovou

 

 

Předkladatel: Předsedové klubů ZMČ Praha 4

Vytisknout