M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-12/2019

k volbě členů a tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4

Zastupitelstvo městské části Praha 4

z v o l i l o

1. členy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4:
Bc. Lucii Michkovou
Ing. Olgerda Pukla
Jaroslavu Mörwickovou
Zdeňka Zieglera
PhDr. Petra Kučeru
Filipa Váchu
JUDr. Viktora Derku
Mgr. Tibora Vansu

2. tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4:
JUDr. Petra Čepka

 

 

Předkladatel: Předsedové klubů ZMČ Praha 4

Vytisknout