M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-08/2019

k volbě členů Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4

Zastupitelstvo městské části Praha 4

z v o l i l o

členy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4:
Ing. Ondřeje Kubína, MBA
RNDr. Pavla Fikara
Janu Svatou
Filipa Váchu
PhDr. Petra Kučeru
Ing. Daniela Kunce
Ing. Ondřeje Růžičku
Marka Parise, M.A.

 

 

Předkladatel: Předsedové klubů ZMČ Praha 4

Vytisknout