M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-468/2021

k uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů, uzavřené mezi městskou částí Praha 4 a POST BELLUM, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, IČ: 265 48 526

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů, uzavřené mezi městskou částí Praha 4 a POST BELLUM, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, IČ: 265 48 526 za odměnu ve výši 199.600,- Kč.

II. u k l á d á
vedoucí odboru kultury, sportu a dotační politiky
předložit starostce smlouvu k podpisu

T: do 27. 8. 2021

 

 

Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Příloha:

Příloha 1:

Příloha 2:

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout