M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 26.02.2020
číslo 4R-136/2020

k uzavření smlouvy na Inteligentní systém objednávání občanů do správních agend (ISOSA) - dodávka, provoz a podpora mezi BSS Praha, s.r.o. V Holešovičkách 1451/20, 180 00 Praha 8 IČ: 28207611 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ:00063584

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
uzavřít smlouvu na Inteligentní systém objednávání občanů do správních agend (ISOSA) - dodávka, provoz a podpora mezi BSS Praha, s.r.o. V Holešovičkách 1451/20, 180 00 Praha 8 IČ: 28207611 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ:00063584 dle přílohy č.1 tohoto usnesení za celkovou cenu 1.967.400,- Kč bez DPH (2.380.554,- Kč vč. DPH), která zahrnuje:
a) cenu za dodávku komponent vč. implementace ve výši 1.497.000,-Kč bez DPH (1.811.370,- Kč vč. DPH) s termínem provedení do 60 dnů od účinnosti smlouvy
b) cenu za servisní podporu na dobu 24 měsíců ve výši 470.400,- Kč bez DPH
(569.184,- Kč vč. DPH) od převzetí předmětu koupě

II. u k l á d á
Ing. Jaroslavu Míthovi, uvolněnému členu Rady MČ Praha 4
předložit smlouvu dle tohoto usnesení k podpisu paní starostce
 
  T: 10. 3. 2020
 

 

Předkladatel:  Ing. Jaroslav Míth uvolněný člen Rady MČ Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 03.03.2020 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout