M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-484/2021

k uzavření Memoranda o spolupráci se spol. Trigema Projekt Braník a.s.

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
uzavřít Memorandum o spolupráci se spol. Trigema Projekt Braník a.s. se sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 dle přílohy tohoto usnesení

II. u k l á d á
vedoucí odboru kancelář starosty
předložit Patriku Opovi, MBA, neuvolněnému členu Rady MČ Praha 4
Memorandum o spolupráci se spol. Trigema Projekt Braník a.s., k podpisu

III. z m o c ň u je
Patrika Opu, MBA, neuvolněného člena Rady MČ Praha 4
podpisem Memoranda o spolupráci se spol. Trigema Projekt Braník a.s.

 T: 13. 8. 2021

 

 

Plnou moc přijímám:

 

 

 

Předkladatel: Patrik Opa, MBA, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4 

Příloha:

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout