M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 1. zasedání ze dne 28.11.2018
číslo 1NR-25/2018

k postupu zřizovatele ve věci personálního zajištění řízení Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
1. nejmenovat ředitele Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 na základě výsledku konkursního řízení konaného dne 19.11.2018

2. pověřit Mgr. Evu Smažíkovou, ředitelku Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Ohradní 49, řízením Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 s účinností od 1.1.2019 do jmenování nového ředitele školy na základě výsledku konkursního řízení

II. u k l á d á
vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
zajistit realizaci bodu I. usnesení

T: prosinec 2018

 
 

Předkladatel: Mgr. Iva Kotvová, místostarostka MČ Praha 4

Vytisknout