M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-476/2021

k poskytnutí finanční odměny Mgr. Lindě Obrtelové, ředitelce Ústavu sociálních služeb v Praze 4

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
poskytnout Mgr. Lindě Obrtelové, ředitelce Ústavu sociálních služeb v Praze 4, finanční odměnu dle přílohy, která se nezveřejňuje;

II. u k l á d á
 vedoucí odboru sociálního
 zajistit realizaci bodu I. usnesení
 
 T: 30. 7. 2021
 
 

 

Předkladatel: Ing. Bc. Josef Svoboda, Ph.D., místostarosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout