M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-11/2019

k odvolání člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4

Zastupitelstvo městské části Praha 4

o d v o l a l o

Petra Kutílka, M.A., M.S., člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 4

 

 

 

Předkladatel: Předsedové klubů ZMČ Praha 4

Vytisknout