Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
6Z-16/2019 6 k volbě tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4 středa 25. září 2019
6Z-15/2019 6 k řízení o vydání změny Z 2959/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy středa 25. září 2019
6Z-14/2019 6 k řízení o vydání změn Z 2874/00, Z 2954/00, Z 2955 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy středa 25. září 2019
6Z-13/2019 6 k žádosti o uzavření splátkové dohody paní J.E. středa 25. září 2019
6Z-12/2019 6 k prodeji pozemků parc. č. 263 a parc. č. 264 v katastrálním území Podolí středa 25. září 2019
6Z-11/2019 6 k prodeji pozemku parc. č. 1255/14 v katastrálním území Krč středa 25. září 2019
6Z-10/2019 6 k prodeji pozemku parc. č. 241/3 v katastrálním území Braník středa 25. září 2019
6Z-09/2019 6 k prodeji pozemků parc. č. 2869/20 a parc. č. 2869/21 v katastrálním území Braník. středa 25. září 2019
6Z-08/2019 6 k prodeji pozemku parc. č. 2312/1, v katastrálním území Braník středa 25. září 2019
6Z-07/2019 6 k prodeji pozemku parc. č. 2543 v k.ú. Nusle středa 25. září 2019
6Z-06/2019 6 k prodeji volné bytové jednotky č. xxx na adrese xxxxxxxxxxx včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku středa 25. září 2019
6Z-05/2019 6 k prodeji volné bytové jednotky č. xxx na adrese xxxxxxxxxxx včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku středa 25. září 2019
6Z-04/2019 6 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxxxx na adresexxxxxxx , Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 25. září 2019
6Z-03/2019 6 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/2019/0356/OKS o poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč spolku KVS PRAHA z.s., se sídlem 147 00 Praha 4, Podolí, Modřanská 1151/53, IČ: 22850031 středa 25. září 2019
6Z-02/2019 6 k Výboru pro bezpečnost MČ Praha 4 středa 25. září 2019
6Z-01/2019 6 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě členů Návrhového a volebního výboru středa 25. září 2019
5Z-12/2019 5 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek středa 26. června 2019
5Z-11/2019 5 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek středa 26. června 2019
5Z-10/2019 5 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek středa 26. června 2019
5Z-09/2019 5 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek středa 26. června 2019
5Z-08/2019 5 k prodeji pozemku parc. č. 1193/6 v katastrálním území Krč středa 26. června 2019
5Z-07/2019 5 k prodeji pozemku parc. č. 2132 v katastrálním území Krč středa 26. června 2019
5Z-06/2019 5 k uzavření kupní smlouvy k id. ½ pozemku parc. č. 577 v katastrálním území Třebovle středa 26. června 2019
5Z-05/2019 5 ke svěření pozemku parc. č. 4012/2 v k.ú. Záběhlice a pozemků parc. č. 2910/337, 2910/338, 2910/339, 2910/340 a 2910/342, vše v k.ú. Nusle do správy městské části Praha 4 středa 26. června 2019
5Z-04/2019 5 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2893/21, katastrální území Michle, Praha 4 středa 26. června 2019
5Z-03/2019 5 k pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy zkráceným postupem na pozemcích parc.č. 2207/1, 2207/2, 2207/3, 2208, 3132/3 v katastrálním území Krč středa 26. června 2019
5Z-02/2019 5 ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2018 středa 26. června 2019
5Z-01/2019 5 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě členů Návrhového a volebního výboru středa 26. června 2019
4Z-29/2019 4 k poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněného člena zastupitelstva pana JUDr. Mateje Šandora podle §58e odst. 6 zákona 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. pondělí 3. června 2019
4Z-28/2019 4 ke vstupu do spolku Otevřená města pondělí 3. června 2019
1234