Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
2Z-08/2022 2 ke stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 pátek 16. prosince 2022
2Z-07/2022 2 k prodeji pozemku parc. č. 3100/6, v katastrálním území Braník pátek 16. prosince 2022
2Z-06/2022 2 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 3103/9, zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Michle, Praha 4 pátek 16. prosince 2022
2Z-05/2022 2 k prodeji části pozemku parc. č. 140/100 označené dle GP č. 1431-25/2022 jako díl „a“ v katastrálním území Lhotka pátek 16. prosince 2022
2Z-04/2022 2 k prodeji pozemku parc. č. 3100/34 a id. 1/36 pozemku parc. č. 3100/8, v k. ú. Braník pátek 16. prosince 2022
2Z-03/2022 2 prodeji pozemku parc. č. 2612/41, v katastrálním území Braník pátek 16. prosince 2022
2Z-02/2022 2 k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2023 pátek 16. prosince 2022
2Z-01/2022 2 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě členů Návrhového a volebního výboru pátek 16. prosince 2022
1Z-08/2022 1 ke stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 a ke stanovení výše náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 a k poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členům Zastupitelstva městské části Praha 4 pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a k poskytování příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 a k poskytování odměn fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 4, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 4, komisí Rady městské části Praha 4 a zvláštních orgánů městské části Praha 4 středa 9. listopadu 2022
1Z-07/2022 1 k volbě tajemníků výborů Zastupitelstva MČ Praha 4 středa 9. listopadu 2022
1Z-06/2022 1 k volbě předsedů a členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 4 středa 9. listopadu 2022
1Z-05/2022 1 ke zřízení výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volební období 2022-2026 a stanovení počtu jejich členů středa 9. listopadu 2022
1Z-04/2022 1 k volbě 1. místostarosty, místostarostů a členů Rady MČ Praha 4 středa 9. listopadu 2022
1Z-03/2022 1 k volbě starosty MČ Praha 4 středa 9. listopadu 2022
1Z-02/2022 1 ke složení Rady městské části Praha 4 - počet uvolněných a neuvolněných středa 9. listopadu 2022
1Z-01/2022 1 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4, volba členů Návrhového a volebního výboru středa 9. listopadu 2022
22Z-04/2022 22 k uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví v k. ú. Braník středa 21. září 2022
22Z-03/2022 22 ke změně části usnesení č. 20Z-5/2022 ze dne 10. 5. 2022 k prodeji části pozemku parc. č. 2381/9 označené dle GP č. 3345-253/2021 jako díl „a“, v k. ú. Braník středa 21. září 2022
22Z-02/2022 22 k prodeji id 94/108 pozemku parc. č. 2820/2 v katastrálním území Záběhlice středa 21. září 2022
22Z-01/2022 22 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě členů Návrhového a volebního výboru středa 21. září 2022
21Z-14/2022 21 k připomínkám městské části Praha 4 k upravenému návrhu Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) středa 29. června 2022
21Z-13/2022 21 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek v rámci akce „Milostivé léto“ středa 29. června 2022
21Z-12/2022 21 k žádosti J. P., o uzavření splátkové dohody středa 29. června 2022
21Z-11/2022 21 k žádosti paní S. L., o uzavření splátkové dohody středa 29. června 2022
21Z-10/2022 21 k žádosti T. K., o uzavření splátkové dohody středa 29. června 2022
21Z-09/2022 21 k uzavření Dohody mezi spoluvlastníky nemovitostí v k.ú. Michle středa 29. června 2022
21Z-08/2022 21 k prodeji části pozemku parc. č. 1575/1 označené dle GP č. 2441-1/2021 jako pozemek parc. č. 1575/3 a pozemku parc. č. 1575/2, včetně jiné stavby bez č.p. / č.e., vše v katastrálním území Nusle středa 29. června 2022
21Z-07/2022 21 k prodeji části pozemku parc. č. 335/1 označená dle GP č. 3330-25/2021 jako pozemek parc. č. 335/5, vše k. ú. Braník. středa 29. června 2022
21Z-06/2022 21 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné pozemků v katastrálním území Nusle středa 29. června 2022
21Z-05/2022 21 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 3102/24, zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Michle, Praha 4 středa 29. června 2022
12