Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
15Z-16/2021 15 k aktuálnímu stavu údržby zeleně na Praze 4 středa 23. června 2021
15Z-15/2021 15 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky u bytu č.xx , nacházející se v nemovitosti xxxxxxxxxxx, jehož uživatelem byla paní H. N. středa 23. června 2021
15Z-14/2021 15 k žádosti J. D. a Š. D. o uzavření splátkové dohody středa 23. června 2021
15Z-13/2021 15 k žádosti L. H., o uzavření splátkové dohody středa 23. června 2021
15Z-12/2021 15 k žádosti M.K., o uzavření splátkové dohody středa 23. června 2021
15Z-11/2021 15 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 3102/2, katastrální území Michle, Praha 4 středa 23. června 2021
15Z-10/2021 15 k prodeji pozemků parc. č. 1552/2 a parc. č. 1552/3, oba v katastrálním území Michle středa 23. června 2021
15Z-09/2021 15 k odnětí id ½ pozemku parc. č. 2387/6 v katastrálním území Nusle ze správy městské části Praha 4 středa 23. června 2021
15Z-08/2021 15 k prodeji pozemku parc. č. 1830/2 v katastrálním území Krč středa 23. června 2021
15Z-07/2021 15 k prodeji pozemku parc. č. 1017/2 v katastrálním území Nusle středa 23. června 2021
15Z-06/2021 15 k prodeji pozemku parc. č. 924 v katastrálním území Michle středa 23. června 2021
15Z-05/2021 15 ke zrušení usnesení č. 11Z-9/2020 ze dne 23. 9. 2020 a ke změně části usnesení č. 8Z-12/2020 ze dne 15. 5. 2020 k prodeji pozemku parc. č. 387 v katastrálním území Podolí středa 23. června 2021
15Z-04/2021 15 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxxxxxv domě na adresexxxxxxxxx– Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 23. června 2021
15Z-03/2021 15 k prodeji jednotky č.xxxxxxxxxxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 764/8115 na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 2346, vše katastrální území Nusle, Praha 4 středa 23. června 2021
15Z-02/2021 15 ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2020 středa 23. června 2021
15Z-01/2021 15 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě členů Návrhového a volebního výboru středa 23. června 2021
14Z-05/2021 14 k bezúplatnému nabytí části pozemku parc. č. 1307/41 v katastrálním území Michle středa 12. května 2021
14Z-04/2021 14 k úplatnému nabytí id. ½ pozemku parc. č. 2391 v katastrálním území Nusle středa 12. května 2021
14Z-03/2021 14 ke znovuzvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4 středa 12. května 2021
14Z-02/2021 14 k udělení dotací městské části Praha 4 na rok 2021 na podporu v oblastech: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; sociální a zdravotní; rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí středa 12. května 2021
14Z-01/2021 14 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě členů Návrhového a volebního výboru středa 12. května 2021