RÁDCE PRO VOLNÝ ČAS V PRAZE 4

Pro vkládání a úpravu organizací je potřeba se nejdříve registrovat (jestliže ještě nejste zaregistrováni) a poté přihlásit do systému.

Organizace: Junák - svaz skautů a skautek ČR, 7. středisko BLANÍK Praha 4
Typ: občanské sdružení
Sport: Ostatní sporty
Adresa: Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4
Katastr: Braník
Popis: Posláním Junáka je podporovat všestranný rozvoj osobnosti mladých lidí - i když skautské hnutí bylo založeno před víc než stoletím, drží činnost v oddílech krok s dobou. Základní metoda a zejména hodnoty, k nimž skauting mladé lidi vede, jako nadčasové trvají. Skauting usiluje - prostřednictvím hry a celé řady dalších aktivit podnikaných v rámci malé skupiny vrstevníků - tedy ve skautském o ddíle - vychovávat soběstačné, odpovědné, schopné členy společnosti, kteří budou ve svém životě naplňovat základní principy skautingu: Povinnost k sobě - tedy odpovědnost za svůj život a svůj osobní rozvoj Služba ostatním - připravenost být po všech stránkách platným a odpovědným členem společnosti v duchu ideálů občanské společnosti Duchovní rozvoj - chápaný jako poslání hledat v životě hodnoty vyšší než materiální - pravdu, lásku, krásu
Telefon: +420 774 900 809 Ing. arch. Filip Foglar
E-mail: blanik@blanik.info
Web: www.blanik.info