RÁDCE PRO VOLNÝ ČAS V PRAZE 4

Pro vkládání a úpravu organizací je potřeba se nejdříve registrovat (jestliže ještě nejste zaregistrováni) a poté přihlásit do systému.

Organizace: JUDO Dragons
Typ: ostatní
Sport: Judo
Adresa: Přímětická 1201/44, 140 00 Praha 4 - Michle
Katastr: Michle
Popis: V každé tělocvičně máme k dispozici vlastní tatami a tréninkové pomůcky pro judo. Trénujeme s dětmi ve věku od 6 let, mladší děti pouze po domluvě. Cílem je rozvíjet všestrannou pohybovost dětí, zvýšit tělesnou a psychickou sílu a odolnost. Menší děti si během tréninků osvojí základní pohybové dovednosti, základy gymnastiky a akrobacie, zvládnou pádovou techniku Juda a techniky základních chvatů. Přirozeným způsobem pak rozvíjí své pohybové a psychické dovednosti. Starší děti pravidelně zhodnocují své znalosti v soutěžích na krajské, celorepublikové i mezinárodní úrovni. Pravidelně se úspěšně účastníme Přeborů a Mistrovství ČR pořádaných Českým svazem Juda.
Telefon: Martin Vondrouš - 739 323 613
E-mail: olin@judodragons.cz
Web: www.judodragons.cz