Kateřina Bugárová

V útvaru: Odbor správních agend (OSA) / Oddělení matrik a státního občanství
Funkce: Matrikářka - rodná matrika Podolí M - Ř
E-mail: katerina.bugarova@praha4.cz
Pracoviště:
Místnost:
Telefon: 261 192 198
Fax:

Vytisknout