Irena Michalcová

V útvaru: SAMOSPRÁVA / Zastupitelstvo městské části
Funkce: starostka městské části
Kandidoval za: ANO 2011
Navrhující strana: ANO 2011
Politická příslušnost: ANO 2011
Zastupitelský klub: Klub ANO 2011
E-mail: Irena.Michalcova@praha4.cz
Pracoviště: Antala Staška 2059/80b
Místnost: 10.19 - sekretariát
Telefon: 261 192 335
Fax:

Kompetence v radě: školství, národnostní menšiny, Public Relations (P.R.), rodinná politika, zdravotnické zařízení – dětské skupiny

 

Jiné funkce:


Členství ve výborech ZMČ Praha 4:


Členství v komisích Rady MČ Praha 4: Komise zdravotně sociální a rodinné politiky ; Komise pro domy s pečovatelskou službou ;