Zveme Vás na šesté veřejné fórum

Další veřejné fórum pro obyvatele Prahy 4 se bude konat 29. ledna 2018 od 18 hodin v prostorách Nuselské radnice.

„Na rozdíl od předchozích akcí je toto veřejné fórum plánováno jako shrnující, a srdečně proto zvu obyvatele všech čtvrtí Prahy 4 k diskusi nad deseti tematickými okruhy a k podávání konkrétních podnětů,“ uvedl předseda komise pro místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011).

„Pro všechny obyvatele Prahy 4, kteří se minulých jednání nemohli zúčastnit, se na lednovém veřejném fóru otevírá příležitost seznámit zástupce městské části s problémy, které v okolí svého bydliště vnímají,“ doplňuje starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení).

MČ Praha 4 uspořádala v uplynulých třech letech v rámci místní Agendy 21 celkem dvacet veřejných fór a plánovacích setkání s veřejností, na kterých mohli občané seznámit zástupce naší městské části se svými podněty, jak zlepšit životní prostředí a veřejná prostranství v Praze 4. Týkaly se mimo jiné Generelu veřejných prostranství, připravovaného zastřešení Spořilovské ulice a dalších důležitých témat. Občané se vyjadřovali k rozvoji městské části, bezpečnosti, dopravě nebo úklidu veřejných prostranství.

Veřejné fórum pro obyvatele Prahy 4
Zveřejněno: 04.01.2018 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout