Zpráva o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2009

Zprávu o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2009 schválilo na svém 22. zasedání dne 15. dubna 2010 Zastupitelstvo městské části Praha 4 jako usnesení č. 22Z-04/2010.

Zpráva o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2009
seznam zkratek vztahujících se k hlavní a ekonomické činnosti

Kompletní Zpráva o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2009 (archiv ZIP; 10,3 MB)

Vytisknout