Zóny placeného stání nadále platí. Praha 4 vydala přechodné opatření.


modré zóny

Od neděle 20. září 2020 platí přechodné opatření silničně-správního orgánu městské části Praha 4, které zachovává platnost zón placeného stání do doby, než tento orgán vydá nové stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích II. a III. třídy. Přechodné opatření bude platit do 21. prosince 2020.

Při zveřejnění rozhodnutí silničně-správního oddělení Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4, které se týkalo rozšíření zón placeného stání do dalších částí Prahy 4 v roce 2019, došlo k nedostatkům. Na elektronické úřední desce nebyly dálkově přístupné přílohy tohoto rozhodnutí, tj. příslušné mapy nových oblastí ZPS. Místo nich byla vyvěšena informace, kde si občané mohou tyto mapy v úřední době prohlédnout. Toto pochybení konstatovalo i oddělení silničního správního úřadu Odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy, které z proto původní rozhodnutí zrušilo.

Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích II. a III. třídy bylo nahrazeno přechodnou úpravou - Opatřením obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 4, vyvěšenou na úřední desce Úřadu městské části Praha 4 dne 15. září 2020. Toto opatření nabylo platnosti a účinnosti pátým dnem po vyvěšení, tedy 22. září 2020 a je původnímu stanovení nadřazené. Ze zákona je platnost přechodné úpravy 3 měsíce, opatření tedy platí nejdéle do 21. prosince 2020.

Dne 1. 10. 2020 bude na úřední desce ÚMČ P4 vyvěšena Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek. Po nabytí zákonných lhůt cca 46 dnů od vyvěšení bude následovat vlastní opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích tak, aby byla zajištěna jeho platnost nejpozději od 21. prosince 2020.

Díky výše uvedeným opatřením zůstává stávající stanovení dopravního značení ZPS platné bez přerušení, je zřetelné a vymahatelné.

Je to stejné řešení, k jakému v obdobných případech přistoupily v Praze i úřady jiných městských částí.Aktualizováno: 30.09.2020 – Vít Drbal
Vytisknout