Zemřel čestný občan Prahy 4 Jiří Kusý

Ve věku 68 let zemřel v úterý 12. dubna 2016 farář Římskokatolické farnosti u kostela svatého Václava v Nuslích R. D. Jiří Kusý.

Katolický kněz Jiří Kusý se narodil v roce 1948 v Pečkách ve středních Čechách, kde spolu s rodiči a bratrem prožil své dětství a mládí. Jiří KusýPo maturitě pracoval jako v různých profesích, protože mu komunistický režim neumožnil studium teologie. Později vystudoval Pražskou konzervatoř a byl členem Pražské zpěvohry. V roce 1984 se stal sólistou opery J. K. Tyla v Plzni. Protože se nikdy nevzdal svého přání stát se knězem, začal v roce 1971 tajně studovat teologii a v roce 1985 přijal v Berlíně kněžské svěcení.

V roce 1990 se rozloučil s pěveckou kariérou rolí hraběte Luny ve Verdiho opeře Trubadúr a od té doby se věnoval duchovní službě. Nejdříve působil jako kaplan v chrámu Panny Marie před Týnem v Praze, poté jako administrátor v Praze Liboci a nakonec jako farář ve farnosti u kostela sv. Václava v Praze Nuslích.

V roce 2014 udělila městská část Praha 4 páteru Kusému čestné občanství.

„Jeho smrtí ztrácí Praha 4 výjimečnou osobnost duchovního rádce mnoha našich obyvatel, ale také pozoruhodného umělce, který obohatil kulturní život v naší městské části svými vystoupeními na koncertech duchovní hudby, které se i jako kněz nadále věnoval,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ).

„Odchodem pana faráře Jiřího Kusého ztrácíme opravdu všichni. Byl to člověk, který lidi spojoval, ne rozděloval. Mnohým z nás byl nejen vzácným příkladem tolerance, lásky a víry, ale často i opravdovým kamarádem,“ uvedl zastupitel Pavel Caldr (bez PP).