Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 otevřelo dětskou skupinu pro děti rodičů z IZS


ZZP4 - úvodní foto

Prozatím jednu dětskou skupinu otevřelo v prostorách své budovy v Rabasově 12 (nedaleko od metra linky C - Budějovická) Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 pro děti rodičů pracujících ve složkách Integrovaného záchranného systému (IZS) a ve vybraných profesích.

Běžně fungující dětské skupiny, poskytující péči o děti od 1 do 3 let věku, jsou totiž po dobu účinnosti současného vládního nařízení také uzavřeny.

„Pokud rodiče pracující v daných profesích potřebují využít služeb našeho zařízení, mohou kontaktovat hlavní vedoucí dětských skupin v Rabasově 12, kde se na jejich děti velmi těší,“ prohlásila starostka Prahy 4 Irena Michalcová (ANO 2011).

Kontakty na hlavní vedoucí: Simona Hanusová - tel.: +420 724 817 619 , e-mail: jesle.rabasova@zzpraha4.cz .

Další informace: www.zzpraha4.cz a facebook - Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 .
Vytisknout