Zastupitelé schválili dotace ve výši téměř 16 milionů korun


Zastupitelé na svém zasedání ve středu 12. května 2021 schválili dotace ve výši téměř 16 milionů korun.
Zastupitelé na svém zasedání ve středu 12. května 2021 schválili dotace ve výši téměř 16 milionů korun.

Každoroční dotace i letos podpoří kulturní a sportovní projekty, protidrogovou prevenci i prevenci rizikového chování dětí a mládeže, ochranu životního prostředí, zkvalitnění zdravotní péče, integraci cizinců i sociální a prorodinné projekty. Zastupitelstvo městské části Prahy 4 totiž na svém květnovém zasedání schválilo návrh Rady MČ Praha 4 na přidělení dotací ve výši téměř 16 milionů korun.

„Praha 4 v letošním dotačním řízení podpoří obecně prospěšné projekty částkou ve výši zhruba 15,8 milionu korun. Všem úspěšným organizacím gratuluji a přeji zdárnou realizaci projektů. Zároveň děkuji členům komisí a pracovníkům odborů radnice za obrovský kus práce při hodnocení projektových žádostí,“ uvedl radní Jan Hušbauer (ANO 2011), který celý proces koordinoval a obsáhlý materiál poté předložil Radě i Zastupitelstvu MČ Praha 4.

V oblasti sportu Praha 4 rozdělí zhruba 8,5 milionu korun, v oblasti kultury více než 2,3 milionu korun, na bezpečnost půjde čtvrt milionu korun, do sociální a zdravotní oblasti přes 3,9 milionu korun, do oblasti rodinné politiky a integrace téměř půl milionu korun a do životního prostředí necelých 200 tisíc korun.

„Velice si vážíme podpory městské části Praha 4, jelikož situace spojená s nemocí Covid-19 je pro nás velmi složitá. Bez finančních prostředků Prahy 4 by nebylo možné zorganizovat některé projekty,“ ocenil přínos dotací Jan Drábek z baseballového a softballového spolku EAGLES Praha.

Získaná finanční podpora pomůže spolku podle jeho slov například snížit vynaložené náklady na provoz venkovního areálu, který i v této situaci potřebuje svoji péči. Dále bude spolek moci realizovat neodkladné rekonstrukce a opravy. Hlavně pak dotace umožní obnovit sportovní činnost dětí a mládeže.

Dotace městské části pomohou řadě dalších spolků a organizací, kromě jiných Pražskému volnočasovému uměleckému centru (PVUC). To díky dotacím organizovalo v Praze 4 během posledních tří let projekt Mise porozumění, jehož myšlenka zněla: „Základní zbraní proti netoleranci je poznání a porozumění. Čím více se vzájemně známe, tím více se zmenšuje riziko nepřátelství“. Projekt představoval obyčejný život Židů v průběhu staletí.

Zásluhou dotační podpory od čtvrté městské části letos pokračuje další projekt „Žijeme na čtyřce společně“.

„V jeho rámci bude centrum zvát na hudební večery s cizinci, kteří v Praze žijí a kteří milují svoji kulturu. Návštěvníci se na nich naučí romské, vietnamské, ruské, čínské, židovské či jidiš písně a porozumí víc starostem a touhám lidí ze vzdálených zemí,“ popsala Dana Krausová z PVUC.

Spolek INFO-DRÁČEK organizuje díky dotacím od roku 2018 oblíbené projekty zaměřené na integraci cizinců a národnostních menšin. V pátek 3. září 2021 tak například proběhne již šestý ročník festivalu „Asie vzdálená a blízká“.
Zveřejněno: 12.05.2021 – Vít Drbal
Vytisknout