Zapojte se do přípravy parkovacích zón


Zavedení zón placeného stání (ZPS) v Praze 4 pomohlo na některých místech zlepšit dostupnost parkování pro rezidenty. Protože každá ZPS znamená současně výrazné zhoršení situace za její hranicí, přistoupila městská část Praha 4 v minulosti již jednou k rozšíření zón. V současné době se dokončuje příprava druhého rozšíření parkovacích zón, které obsáhne zbývající část Prahy 4. Tím bude v roce 2022 městská část Praha 4 jednou zónou placeného stání.

„Než projektant dopracuje projekt rozšíření ZPS k finálním dokumentům, projednáme návrh s obyvateli,“ uvedl 1. místostarosta pro dopravu, finance a evropské fondy Zdeněk Kovářík (ODS). „Tak může každý vlastník pozemku, každý obyvatel uplatnit své návrhy dříve než v oficiálním schvalování státní správy.“

Na webu https://mapy.praha4.cz/mapa/zps budou od 6. 10. do 5. 11. 2021 zveřejněny návrhy rozšíření ZPS na zbývající území Prahy 4, jejichž podobu mohou občané připomínkovat. Připomínky lze podávat do 5. 11. 2021 prostřednictvím e-mailové adresy zps@praha4.cz . Osobně lze konzultovat a podávat připomínky ve dnech od 18. 10 do 21. 10. 2021 a dále ve dnech od 1. 11 do 4. 11. 2021 na Odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 (místnost 8.30 - sekretariát Odboru životního prostředí a dopravy).

V případě e-mailové komunikace je nezbytné uvést jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonický a e-mailový kontakt. Bez těchto údajů nelze podnět zapracovat.

Před osobní návštěvou je vhodné se objednat na telefonním čísle 261 192 437 nebo 261 192 268. Objednaní budou mít přednost.

modré zóny - ZPSVloženo: 05.10.2021 – Vít Drbal
Vytisknout