Zápisy do prvních tříd základních škol

Zápisy se týkají všech dětí narozených v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a budou v základních školách v Praze 4 probíhat ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna v odpoledních hodinách.

Všechny základní školy nabízí Dny otevřených dveří ještě před zápisy tak, aby si rodiče v případě zájmu mohli školu prohlédnout a seznámit se s prostředím, které budou jejich děti dalších devět let navštěvovat. Přehled termínů naleznete v přiložené tabulce.

Městská část Praha 4 zřizuje 21 základních škol s širokou nabídkou vzdělávacích programů. Lze si proto vybrat mezi školami, které nabízejí všeobecný rozvoj žáků, nebo školu se zaměřením na výuku cizích jazyků, přírodovědných předmětů či sport. Rodiče by ovšem neměli zapomenout na existenci Vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou najdou na webových stránkách Úřadu městské části Praha 4 (www.praha4.cz/Skolstvi-a-vzdelavani). Ta určuje jednotlivým ulicím spádovou školu. Ředitel školy je povinen přednostně přijmou děti s místem trvalého pobytu ve svém spádovém obvodu. Může se tak stát, že dítě nebude přijato do školy, která není pro něj spádová, a to z důvodu naplněnosti žáky „spádovými“. Odbor školství proto prosí rodiče, aby pokud bude jejich dítě přijato do školy, která není pro něj spádovou, oznámili tuto skutečnost do jeho spádové školy.

K zápisu do první třídy přijdou děti v doprovodu zákonného zástupce. S sebou je potřeba mít rodný list dítěte a občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas dítěte i zákonného zástupce.

Dny otevřených dveří

Škola:

Ředitel:

Kontakt:

Termín DOD:

Základní škola, Praha 4, Bítovská 1

Mgr. Markéta Benešová

261 261 689

www.zsbitovska.cz

5. 3. 2019

8:00 – 11:00

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3

PaedDr. Václava Mašková

241 029 041

www.zsfilosofska.cz

27.2.; 20. 3. 2019

8:00-10.00

14:00-17:00

První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100

Mgr. Bc. Jana Libichová

261 225 862

www.horackova.cz

6. 3. 2019

8:30-12:30

7. 3. 2019

8:30-15:30

Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320

Ing. Bc. Dagmar Malinová

241 713 229

www.zsukrcskeholesa.cz

12. 3. 2019

8:00-8:55 návštěva ve výuce; 13:00-15:30 prohlídka školy

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003

Mgr. Iveta Jandová

244 001 200

www.zsjeremenkova.cz

7. 2.; 28. 3. 2019

8:00-15:00

Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100

Mgr. Josef Smetana

241 493 975

www.zsjilovska.cz

26. 3. 2019

8:45-11:00 návštěva ve výuce; 14:00-17:00 konzultace

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185

Mgr. Milena Hartigová

244 466 551

www.zsjitrni.cz

13. 3. 2019

8:00-14:30

Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10

Mgr. Bc. Daniel Kaiser

272 763 368

www.zsjizni.cz

Individuální návštěvy více na www

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Mgr. Hana Holmanová

261 215 730

www.zskresomyslova.cz

28. 2.; 12. 3. 2019

a kdykoli po dohodě

Škola Kavčí hory-Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840

Mgr. Helena Pondělíčková

241 090 233

www.ksidlisti.cz

26. 3. 2019

8:00-12:00

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Mendíků 2

Mgr. Jitka Poková

261 214 005

www.zsmendiku.cz

14. 3. 2019

14:00-17:00

20. 3. 2019

8:00-16:00

Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54

Mgr. Bc. Miloslav Ráž

272 011 880

www.zsnachodovci.cz

13. 3. 2019

8:00-17:00

Základní škola, Praha 4, Na Líše 16

Mgr. Bc. Václav Hlinka

241 485 658

www.zsnalise.cz

6. 3. 2019

8:00-12:00

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393

Mgr. Filip Novák

220 104 424

28. 3. 2019

od 16:00

Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140

Mgr. Eva Smažíková, pověřena řízením

222 993 501

www.zs-podoli.cz

19. 3. 2019

8:00-12:00

Základní škola a Mateřská škola, Praha4, Ohradní 49

Mgr. Eva Smažíková

261 109 521

www.zs-ohradni.cz

18. 3. 2019;

8:00-12:00

v 16:00 komentovaná prohlídka školy

Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2

Mgr. Ivan Tuček

241 403 875

www.zsplaminkove.cz

28. 3. 2019

9:00-15:00

Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067

Mgr. Martina Lipárová

241 442 291

www.zspolackova.cz

20. 2. 2019

9:00-13:00

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080

Mgr. Romana Mrázová

222 201 210

www.zssdruzeni.cz

1. 4. 2019

8:00-12:35

Základní škola, Praha 4, Školní 700

Mgr. Jiří Vybíral

226 802 052

www.zsskolni.cz

20. 3. 2019

8:00-10:00

Základní škola, Praha 4, Táborská 45

PhDr. Bc. František Prokop

241 029 321

www.zstaborska.cz

5. 2.; 21. 3. 2019

9:00-16:00

Zveřejněno: 08.02.2019 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout