Zápis dětí do základních a mateřských škol pro školní rok 2021/2022


Zápis prvňáčků - ilustrační foto
Zápis prvňáčků - ilustrační foto

Milí rodiče, zákonní zástupci dětí! V současné době lze jen velmi těžko předvídat, jaká bude epidemická situace v dubnu a květnu 2021, tedy v měsících, kdy standardně probíhají zápisy do základních a mateřských škol. Zatím pro vás tedy přinášíme alespoň základní informace, doporučení a kontakty.

Nyní máme termíny zápisů stanoveny (viz níže), není ale zatím jasné, jakou formou budou probíhat. Doporučujeme proto průběžně sledovat nejen webové stránky MČ Praha 4, ale především stránky jednotlivých škol, kde budou informace pravidelně aktualizovány v závislosti na dalším vývoji epidemické situace a v souladu s pokyny příslušných státních orgánů.



Základní školy (ZŠ)



Kontakty na ZŠ zřizované MČ Praha 4 naleznete zde:

Termín zápisu do ZŠ je stanoven na 6. – 7. 4. 2021


Případné předběžné termíny a formy konání Dnů otevřených dveří si školy stanovují individuálně dle místních podmínek. Podrobnosti o zápisu naleznete na webových stránkách jednotlivých škol.
  • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
  • Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm (u cizinců místem pobytu) ve „spádové oblasti“ školy.
  • Spádové oblasti jednotlivých ZŠ: https://www.praha4.cz/Spadove-obvody-ZS-Praha-4.html


Mateřské školy (MŠ)


Kontakty na MŠ zřizované MČ Praha 4 naleznete zde:

Termín zápisu do MŠ je stanoven na 11. – 12. 5. 2021


Podrobné informace k zápisu či případnému Dni otevřených dveří naleznete na webových stránkách jednotlivých MŠ.
  • Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 se povinně týká dětí (s výjimkou dětí s hlubokým mentálním postižením), které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2021. V případě volné kapacity školy může být přijato i dítě mladší, tj. ve věku od dvou let.
  • Vzhledem k tomu, že MŠ zřizované MČ Praha 4 mají spádový obvod území celé naší MČ, je na zvážení rodičů, kterou MŠ si pro své dítě vyberou. Doporučujeme však, aby rodiče žádali o přijetí dítěte pouze v jedné MŠ.


S dalšími dotazy se neváhejte obrátit na
Odbor školství, prevence a rodinné politiky!



Využít můžete následující kontakty:


Zveřejněno: 03.02.2021 – Vít Drbal
Vytisknout