Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2020/2021


Přihlášky k zápisu budou mít rodiče k dispozici na webových stránkách jednotlivých mateřských škol, nebo budou mít možnost si ji vyzvednout v listinné podobě v každé mateřské škole ve dnech 22. 4. a 23. 4. 2020 od 13:00 hodin do ukončení provozu mateřské školy.

Zápisy dětí do mateřských škol proběhnou na všech mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4 ve dnech 12. 5. a 13. 5. 2020 od 13:00 do 18:00 hodin. Je určen především pro děti, které mají trvalý pobyt na území městské části Praha 4.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2020 a to až do naplnění kapacity mateřské školy.

O výsledku zápisu budou rodiče informováni do konce května 2020.

Všechny mateřské školy nabízejí Dny otevřených dveří ještě před zápisy tak, aby si rodiče v případě zájmu mohli mateřskou školu prohlédnout a seznámit se s prostředím, které budou děti navštěvovat. Přehled termínů je uveden v přiložené tabulce. Bližší informace naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol http://skolyp4.publix.cz/MS-Praha-4 .

Vzhledem k tomu, že mateřské školy zřizované městskou částí Praha 4 mají spádový obvod celou městskou část, je na zvážení rodičů, kterou mateřskou školu si pro své dítě vyberou. Doporučujeme však, aby rodiče žádali o přijetí dítěte pouze v jedné mateřské škole.

DOD 2020 MŠ - v2Vloženo: 30.01.2020 – Vít Drbal   |   Zveřejněno: 30.01.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 31.01.2020 – Vít Drbal
Vytisknout