Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2019/2020

Přihlášky k zápisu budou mít rodiče k dispozici na webových stránkách jednotlivých mateřských škol, nebo budou mít možnost si ji vyzvednout v listinné podobě na každé mateřské škole ve dnech 24. 4. a 25. 4. 2019 od 13:00 hodin do ukončení provozu mateřské školy.

Zápisy dětí do mateřských škol proběhnou na všech mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4 ve dnech 14. 5. a 15. 5. 2019 od 13:00 do 18:00 hodin. Je určen především pro děti, které mají trvalý pobyt na území městské části Praha 4.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2019 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2019 a to až do naplnění kapacity mateřské školy.

O výsledku zápisu budou rodiče informováni nejpozději do 7. 6. 2019.

Všechny mateřské školy nabízejí Dny otevřených dveří ještě před zápisy tak, aby si rodiče v případě zájmu mohli mateřskou školu prohlédnout a seznámit se s prostředím, které budou děti navštěvovat. Přehled termínů je uveden v přiložené tabulce. Bližší informace naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Vzhledem k tomu, že mateřské školy zřizované městskou částí Praha 4 mají spádový obvod celou městskou část, je na zvážení rodičů, kterou mateřskou školu si pro své dítě vyberou. Doporučujeme však, aby rodiče žádali o přijetí dítěte pouze v jedné mateřské škole.

K zápisu do mateřské školy přijdou děti v doprovodu zákonného zástupce. S sebou je nutné mít přihlášku, rodný list dítěte a občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas dítěte i zákonného zástupce.

Dny otevřených dveří

Škola:

Ředitelka:

Kontakt:

Termín DOD:

Mateřská škola Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22 – pracoviště Na Větrově 22, Na Větrově 22a

Bc. Andrea Rajbrová

241 727 039;

www.msalsovysady.cz

24. 4. a 25. 4.

13:00 až 17:30

Mateřská škola Trojlístek, Praha 4, Bezová 4, - pracoviště Bezová, Točitá, Hudečkova

Irena Michalcová

244 400 303;

www.mstrojlistek.cz

Točitá 2. 4.

Hudečkova 9. 4.

Bezová 11. 4.

8:00-10:00

15:00-17:00

Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a – pracoviště Boleslavova, Křesomyslova, Táborská, Na Bučance

Mgr.,Mgr. Ivana Bendlová

261 215 732;

www.msboleslavova.cz

14. 5. a 15. 5.

15:00-17:00

Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11

Bc. Dana Benešová

241 442 235;

www.ms-fillova.cz

17.4.

10:00-11:30

Spořilovská mateřská škola, Praha 4, Jihozápadní 4 – pracoviště Jihozápadní, Trenčínská

Jana Zátkova

272 768 906;

www.jihozapadni.cz

24. 4. a 25. 4.

13:00-18:00

Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Mgr. Alena Slípková, poveřena řízením

241 011 888;

www.msjilovska.cz

24. 4. a 25. 4.

13:00-17:00

Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2

Mgr. Markéta Rolníková

241 718 673;

www.msjitrni.cz

14. 5. a 15. 5.

13:00-18:00

Mateřská škola, Praha 4, K Podjezdu 2

Eva Doležalová

241 408 283;

www.mskpodjezdu.cz

20. 3.

10:00-11:15; 15:00-16:30

Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069

Mgr. Erika Štanclová

241 442 131;

www.msmatechova.cz

19.3.

Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší 15

Irena Michalcová, pověřena řízením

244 460 473;

www.msmezivrsi.cz

1.4.

8:00-10:00

15:00-17:00

Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540

PaedDr. Miloslava Makovičková

272 762 127;

www.msnachodovci.cz

24. 4. a 25. 4.

15:00-17:00

Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13 –pracoviště Na Zvoničce, Nedvědovo nám.

Bc. Veronika Vaněčková, Dis.

244 467 205;

www.msnazvonicce.cz

25.4.

Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16 – pracoviště Němčická 16, Němčická 4

Mgr. Alena Slípková

241 493 022;

www.msnemcicka.cz

24. 4. a 25. 4.

13:00-17:00

Mateřská škola, Praha 4, Přímětická 1247

Eva Kuříková

241 732 282;

www.msprimeticka.cz

14.3.

8:00-17:00

Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14- pracoviště Sedlčanská, Plamínkové, Kotorská, Plamínkové 2 (v ZŠ)

Mgr. Zdenka Nováková

261 261 418;

www.4pastelky.cz

Sedlčanská 29. 4.

  15:00-17:30

Plamínkové 30. 4.

  15:00-17:00

Kotorská 30. 4.

  15:00-17:30

Plamínkové 2 30. 4.

  15:00-17:30

Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3

Mgr. Jana Merhautová

272 774 497;

www.mssvojsovicka.cz

24.4. a 25.4.

13:00-17:00

Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309 – pracoviště Tajovského, Kukučínova

Bc. Marie Seidlová

241 727 059;

www.mstajovskeho.cz

24.4. a 25.4.

13:00-17:00

Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249 – pracoviště V Zápolí, Na Lánech

Bc. Libuše Tomanová

241 483 965;

www.msvzapoli.cz

10.4.

na obou pracovištích

Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2

Bc. Iva Kopecká

261 213 087; www.msvoracovska.cz

15.4.

  • od 16:00

Škola Kavčí hory, Mateřská škola, Základní škola a Střední odborá škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 – MŠ Kaplická

Mgr. Helena Pondělíčková

241 090 233;

www.ksidlisti.cz 

3.4. a 24.4.

15:00-16:30

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2 – MŠ Mendíků

Mgr. Jitka Poková

261 214 005;

www.zsmendiku.cz

24.4. a 25.4.

15:00-17:00

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49 – MŠ Ohradní

Mgr. Eva Smažíková

261 109 521;

www.zs-ohradni.cz

24.4. a 25.4.

13:00-16:00

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080 – MŠ Družstevní ochoz

Mgr. Romana Mrázová

222 201 210;

www.zssdruzeni.cz

24.4.

9:00-11:30

Zveřejněno: 12.03.2019 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout