Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2018/2019

Přihlášky k zápisu budou vydávány od 2. 5. do 3. 5. 2018 v mateřských školách.

Informace o mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4, adresy, kontakty a termíny dnů otevřených dveří jsou zveřejněny na www.praha4.cz – sekce Zřizované organizace.

Zápis dětí se uskuteční ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2018 od 13.00 do 18.00 hodin.

Přihlášku rodiče obdrží a zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání provedou v příslušné mateřské škole.

O výsledku zápisu budou rodiče informováni nejpozději do 31. 5. 2018.

Zápis je určen především pro děti, jejichž alespoň jeden zákonný zástupce a dítě mají trvalý pobyt

na území městské části Praha 4. Doporučujeme, aby rodiče žádali o přijetí dítěte pouze v jedné mateřské škole.

K předškolnímu vzdělávání lze přijmout dítě během celého školního roku, nejen v době zápisu.

Od 1. 9. 2017 došlo k zavedení povinnosti předškolního vzdělávání 5 letých dětí.

Rodiče těchto dětí mají povinnost přijít k zápisu a dítě zapsat.

Je zde možnost plnění povinnosti předškolního vzdělávání i jiným způsobem bez každodenní docházky do mateřské školy.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí (§ 34a odst. 5 novely ŠZ č. 178/2016 Sb.):

       - individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ

       - vzdělávání v přípravné třídě ZŠ

       - vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povoliloplnění povinnéškolní docházky dle § 38a.

Povinné předškolní vzdělávání ve veřejných mateřských školách od 5. roku věku dítěte až do začátku plnění povinné školní docházky (§ 123 odst. 2 ŠZ) je bezplatné.

Od 1. 9. 2017 je Městská část Praha 4 povinna zajistit předškolní vzdělávání nově i pro děti 4 leté.

Pokud z důvodu kapacity nebude moci být dítě umístěno v mateřské škole, ve které bylo u zápisu, bude rodičům nabídnuto místo v jiné mateřské škole zřizované MČ Praha 4, podle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 14R-818/2016 ze dne 27. 7. 2016 byla spádová oblast pro předškolní vzdělávání vymezena územím MČ Praha 4.

Městská část Praha 4 je zřizovatelem 23 mateřských škol: 19 mateřských škol jako samostatné příspěvkové organizace4 mateřské školy jako součást ZŠ (SŠ) MŠ Družstevní ochoz - součást ZŠ a MŠ SdruženíMŠ Kaplická - součást Školy Kavčí horyMŠ Mendíků - součást ZŠ a MŠ Mendíků a MŠ Ohradní - součást ZŠ a MŠ Ohradní.

Provoz probíhá na 39 pracovištích:

23 viz výše + pracoviště Plamínkové, ZŠ Plamínkové, Kotorská, Na Lánech, Hudečkova, Točitá, Táborská, ZŠ Křesomyslova, Na Bučance, ZŠ Nedvědovo náměstí, Trenčínská, ZŠ Sdružení,  ZŠ Ohradní, Kukučínova, Alšovy sady – dva objekty, Němčická – dva objekty.

Mateřské školy disponují k 1. 9. 2018 3 639 místy. Předpokládaný počet volných míst k 1. 9. 2018 bude 1 086. Pravděpodobně po zkušenostech z předchozích let se počet volných míst ještě zvýší po dořešení odkladů povinné školní docházky.

K umístění dětí je možné využít také kapacitu přípravných tříd v sedmi základních školách.

http://www.praha4.cz/Prehled-zakladnich-skol-s-pripravnou-tridou.html

Věříme, že i v letošním roce bude poptávka rodičů po předškolním vzdělávání uspokojena.

Kapacita mateřských škol se jeví jako dostačující.

Zveřejněno: 20.03.2018 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout