ZÁPIS z 2. jednání Řídícího výboru projektu MAP dne 19. 1. 2017

Fotografie z prvního jednání

Vytisknout