ZÁPIS z 1. jednání Řídícího výboru projektu MAP dne 23. 8. 2016

Fotografie z prvního jednání


Vytisknout