ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 4


V návaznosti na příslušná usnesení vlády a Harmonogram Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) o uvolňování škol a školských zařízení bude zahájen provoz v mateřských, základních a středních školách zřizovaných městskou částí Praha 4 v následujících termínech:

Mateřské školy
  • S účinností od 25. 5. 2020
- je dána možnost osobní přítomnosti dětí v MŠ bez omezení stávajícího počtu dětí ve skupině a docházka pro „předškoláky“ není povinná.
Základní školy,
  • S účinností od 11. 5. 2020
- je dána možnost osobní přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole (v počtu 15 žáků ve skupině) – příprava na přijímací zkoušky na střední školy (o rozsahu rozhoduje ředitel školy, prezenční příprava se nemusí konat každý den) a docházka není povinná.
  • S účinností od 25. 5. 2020
- je dána možnost osobní přítomnosti žáků 1. – 5. ročníků (v počtu 15 žáků ve skupině); platí i pro přípravné třídy a docházka není povinná
- školní družina, školní klub a zájmové kroužky nad rámec 1 skupiny nejsou povoleny.
- ranní družina není zajišťována.
Střední škola
  • S účinností od 11. 5. 2020
- je dána možnost aktivní vzdělávací aktivity pro studenty závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol pro účely přípravy na maturitní zkoušky a absolutoria (v počtu 15 studentů ve skupině) a docházka není povinná
Všechny školní jídelny při MŠ, ZŠ, SŠ zajistí od 25. května 2020 stravování.

Ředitel/ka každé školy vypracoval/a pravidla pro provoz školy v omezeném režimu. Tato pravidla budou zveřejněna na webových stránkách škol nejpozději 13. května 2020.

Je nutné počítat s jistými omezeními pohybu v rámci školy a s nutností dodržování přísných hygienických opatření. Při prvním vstupu do školy je dále nutné předložit podepsané písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR. V souvislosti s tímto se doporučuje zvážení rizikových faktorů při rozhodování o účasti/neúčasti žáka/dítěte na vzdělávacích aktivitách ve škole.

Doporučující manuály MŠMT, které jsou pro školy vodítkem při stanovování pravidel pro zahájení provozu dle místních podmínek, naleznete:Zveřejněno: 12.05.2020 – Vít Drbal
Vytisknout