Workshopy vaření na školách


Workshopy vaření na školách - zaměření na Ukrajinu
Workshopy vaření na školách - zaměřené na JakutskoWorkshopy vaření na školách - zaměření na Ukrajinu
Workshopy vaření na školách - zaměřené na Jakutsko

Městská část Praha 4 a InBáze, z. s. pořádají Workshopy vaření na školách, zaměřené na Ukrajinu a Jakutsko. Vzhledem k aktuální epidemické situaci se organizátoři rozhodli uspořádat workshop vaření pro žáky v on-line prostoru přes aplikace ZOOM.

Online workshopy vaření vedou lektorky-cizinky, které mají zkušenosti při práci s dětmi a při práci v neziskovém sektoru. Každý online workshop bude veden interaktivní formou a bude obsahovat seznámení s lektorkou, ukázku přípravy jednoduchého etnického jídla, povídání o zajímavostech, kultuře a zvycích země. Předpokládaná délka trvání každého online workshopu je 60 min.

Nahrávka z workshopu bude předána 2 školám na Praze 4.

Tímto způsobem můžeme nahrávku distribuovat i do více škol na Praze 4, než bylo původně míněno v projektu, což pomůže rozšířit možnosti mimoškolních volnočasových aktivit pro děti a žáky ze ZŠ.

Aktivita se realizuje v rámci projektu „Žijeme na čtyřce společně 2020“ na integraci cizinců, spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR