Vzory předvyplněných tiskopisů odboru správních agend

Vzhledem ke způsobu zpracování žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu České republiky se strojově čitelnou zónou (digitalizace podpisu a fotografie) se pro tyto účely žádosti (tiskopisy) generují rovnou z aplikace, které splňují požadované technické parametry na tuto technologii výroby.

Pro doklady s kratší dobou platnosti (bez strojově čitelné zóny) jsou tiskopisy k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a obecních úřadech pověřených vedením matrik (v hlavním městě Praze na úřadech městských částí).

V naší městské části Praha 4 je možné formuláře získat na pracovišti odboru správních agend Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b nebo v ul. Jílovská 1148/14 na sídlišti Novodvorská.

Následující obrázky předvyplněných tiskopisů slouží pouze jako VZOR, jakým způsobem se mají tyto originální tiskopisy vyplňovat:

Aktualizováno: 17.06.2021
Vytisknout