Vznik mandátů senátorů nově zvolených v posledních senátních volbách


K opakovaným dotazům, proč jsou na našich internetových stránkách uvedeni jako senátoři zvolení za Prahu 4  (volební obvod č. 17 a volební obvod č. 20) Tomáš Grulich a Eva Syková, a nikoli nově zvolení senátoři Pavel Fischer a Jiří Drahoš uvádíme:

Nově zvoleným senátorům vznikne jejich senátorský mandát až  během schůze Senátu, která se bude konat dne 14. 11. 2018, kde složí slib senátora. Do té doby ještě probíhají lhůty k podání žalob k soudu na neplatnost voleb, popřípadě probíhají lhůty, ve kterých soudy o stížnostech rozhodují.

Pokud by tedy například soud rozhodl o neplatnosti zvolení některého senátora, nebo pokud by nově zvolený senátor nesložil senátorský slib, mandát senátora by mu nevznikl a de facto by se senátorem nestal.

Údaje o senátorech zvolených za Prahu 4 tedy budou aktualizovány až po 14. listopadu 2018.  

Zveřejněno: 31.10.2018 – Vít Drbal
Vytisknout