Vypořádání otázek a připomínek obyvatel k územní studii Michle


Níže následuje záznam otázek a podnětů na veřejném představení rozpracované územní studie Michle dne 28. 5. 2019. Následně proběhlo několik dalších jednání mezi zadavatelem (MČ P4), zpracovatelem (ARCHUM architekti), Institutem pro rozvoj a plánování Prahy a Dopravním podnikem.

Odpovědi k jednotlivým bodům tedy reflektují jak samotné veřejné představení a stav ÚS v den konání setkání, tak závěry z následných jednání (některé odpovědi jsou aktualizované a odpovídají současnému stavu územní studie). Odpovědi byly vypracovány MČ Praha 4, ARCHUM architekty a Dopravním podnikem hl. m. Prahy:


Vypořádání připomínek obyvatel zaslaných emailem a poštou na začátku června 2019 v návaznosti na veřejné představení rozpracované územní studie Michle. Připomínky byly vypořádány MČ Praha 4 ve spolupráci se zpracovatelem ÚS Michle.:


Předběžný harmonogram zpracování ÚS Michle (září 2019):


us michle
Zveřejněno: 19.09.2019 – Vít Drbal
Vytisknout