Výpis z insolvenčního rejstříku

Co dostanete: www.czechpoint.cz
Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Co potřebujete znát:
Identifikační číslo organizace (hledání příslušné organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoba).

Kolik zaplatíte:
Vydání 1. strany výpisu 100,- Kč, každá další strana výpisu 50,- Kč

Vytisknout