Výpis z bodového hodnocení řidiče

Co dostanete: www.czechpoint.cz
řidič zjistí stav svého bodového konta z Centrálního registru řidičů

Co potřebujete:
Řidič předloží platný doklad totožnosti (platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince) a řidičský průkaz. 
Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.

Kolik zaplatíte:
100,- Kč

Vytisknout