Výpis údajů z informačního systému Ministerstva vnitra ČR

Výpis údajů z informačního systému Ministerstva vnitra ČR lze vydat pouze pro:

  • fyzické osoby, kterých se údaje týkají nebo pro jejich nezletilé děti (všechny údaje k jejich osobě)
  • vlastníci objektů sloužících k bydlení (seznam osob s platným trvalým pobytem vč. data narození - platí se za každou započatou stranu)

Doklady

  1. Platný občanský průkaz
  2. Vyplněný tiskopisŽádost o poskytnutí údajů z AISEO s určením požadovaných údajů. Formulář si můžete stáhnout, vyplnit a přinést vytisknutý. Příklad ručně vyplněného formuláře si můžete prohlédnout ZDE .
  3. Doklad k doložení vlastnictví objektu příp. ještě pověření o jeho spravování (pro druhý typ výpisu)
Kdo je oprávněn v této věci podat žádost
  • obyvatel starší 15 let
  • za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník
  • za občana rovněž může požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem
  • za obyvatele může požádat rovněž zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Správní poplatek je 50,- Kč.

Vlastníku vymezené části objektu (bytu) nelze údaj podle §10 odst. 8, poskytnout, neboť ohlašovna vede objekty podle čísel popisných či evidenčních, nikoli podle jednotlivých bytových jednotek. Nelze sdělit údaje celého domu, neboť by došlo k úniku osobních údajů jiných osob.

Podrobnější informace k této problematice na webu Ministerstva vnitra ČR.

Aktualizováno: 17.06.2021
Vytisknout