Výluka vody ve třetí listopadové dekádě - 48. TÝDEN


vyzaduji


Pražské vodovody a kanalizace plánují
na úterý 24. listopadu 2020 od 08:00 hod. do 15:00 hod.   omezení dodávek vody v Braníku. Důvodem je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.:

  • Ke Krči 1059/37, 1060/39, 1061/41, 1062/43; Nad strouhou 151/2, 126/6, E67, parc.č. 1713; Vrbova 519/3, 40/4, 793/5, 70/6, 662/7.

Pozor: v průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.

Náhradní zásobování: bude zajištěno dle dopravních a technických možností. Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK na tel: 840 111 112 (upozornění - tzv. duhová, tedy zvláštním tarifem zpoplatněná linka) nebo na 601 274 274.

Zákazníci naleznou informace o plánovaných výlukách na informačních letácích umístěných na vchodových dveřích svého domu a na webu společnosti www.pvk.cz , kde je přehledná mapa v sekci „plánované výluky“.

Vytisknout