Vyhlašujeme dvě tematické fotosoutěže


Městská část Praha 4 vyhlašuje dvě fotosoutěže, při kterých pokračuje s tematikou z předchozích ročních období. První z fotosoutěží se zaměří na nejkrásnější strom na Praze 4 v letní krajině a druhá pak na ptáky v místě jejich hnízdišť, taktéž v letní krajině, na naší městské části. Startujeme 1. 8. 2019 a uzávěrka obou soutěží bude 30. 9. 2019.
  • památný dubFotosoutěž - O nejkrásnější strom na Praze 4 v letní krajině
  • Fotosoutěž - Zachyťte ptáky v místě jejich hnízdišť v letní krajině na Praze 4
Startujeme 1. 8. 2019 - uzávěrka 30. 9. 2019

Každý účastník soutěže zašle 1 označenou fotografii, která musí v názvu fotografie obsahovat:
jméno_příjmení účastníka _lokalita stromu_datum fotografie
(tedy např. jan_novak_centralni_park_pankrac_12_08_2019)

Do textu e-mailu také napište lokalitu, datum pořízení snímku a jméno autora.

Fotografii (max. velikosti 4 MB) ve formátu .jpeg zasílejte na fotosoutez@praha4.cz .

Odesláním fotografie na výše uvedenou e-mailovou adresu souhlasíte s jejím zveřejněním na webu MČ Praha 4, na facebooku MČ Praha 4, v časopisu Tučňák a s případnou další propagací v rámci ekologické výchovy.

Soutěžní příspěvky budou po uzávěrce vloženy do speciálního alba na facebooku MČ Praha 4, kde bude veřejnost hlasovat prostřednictvím "lajků" k dané fotografii. Samotné hlasování pak proběhne říjnu 2019.

Soutěž se koná v rámci ekologické výchovy s podporou radního pro životní prostředí, místní Agendu 21 RNDr. Tomáše Hrdinky, Ph.D.

Zasláním fotografie účastník soutěže prohlašuje, že je autorem dané fotografie v dané lokalitě a že informace uvedené k fotografii jsou v souladu se skutečností. Věk účastníka není limitující.

Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnuté fotografie v souladu s těmito pravidly, především k prezentaci této soutěže a prezentačním účelům vyhlašovatele soutěže v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích. Soutěžící se přihlášením do soutěže zavazuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami v pravidlech soutěže a s dalším nakládáním se soutěžními fotografiemi v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., ("Autorským zákonem"), ve znění pozdějších předpisů.
Zveřejněno: 30.07.2019 – Vít Drbal
Vytisknout