Vyhláška o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27.1.2005 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a §17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 275/2002 Sb., obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.