Výbory Zastupitelstva a komise Rady městské části Praha 4 pracují


Budova úřadu MČ Praha 4 - zima covid - 2020 - březen

I v době nouzového stavu, zasedají výbory Zastupitelstva a komise Rady MČ Praha 4, samozřejmě v režimu daném aktuálními opatřeními vlády České republiky (Usnesení vlády ČR č. 391 – nouzový stav a č. 392 – přijetí krizových opatření).

Kromě povinnosti používat po celou dobu přítomnosti v prostorách úřadu ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny) tak, aby měli zakryté dýchací cesty (nos i ústa) za účelem minimalizace možného přenosu infekčních onemocnění, je třeba po celou dobu jednání dodržovat předepsané rozestupy.

Žádáme všechny účastníky jednání výborů a komisí, aby dodržovali pokyny tajemníka či předsedy komise.

Sledujte aktuální informace na webu městské části Praha 4. Informace o jednáních výborů najdete ZDE , informace o jednání komisí pak na odkazu ZDE .

Zveřejněno: 05.10.2020 – Vít Drbal
Vytisknout