Volby do Zastupitelstva městské části Praha 4 a Zastupitelstva hl. m. Prahy

Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb., s datem rozeslání dne 20. června 2014 volby do zastupitelstev obcí, v našem případě do Zastupitelstva městské části Praha 4 a Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konají ve dvou dnech, v pátek 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Blíže nespecifikovaný obrázek
Prezident ČR současně s volbami do zastupitelstev obcí vyhlásil volby do 1/3 Senátu, které se však městské části Prahy 4, tj. senátní volebních obvodů č. 17 a č. 20, netýkají.

Způsob volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté.

Důležité informace pro voliče městské části Praha 4:

1. nahlížení do seznamu voličů od vyhlášení voleb do 8. října 2014 do 16.00 hodin
- po předložení občanského průkazu je možnost nahlížení do stálého seznamu voličů na odboru správních agend (dále jen OSA), vpravo od podatelny přes přepážku „Informace odboru OSA“,
- úřední hodiny pro nahlížení jsou pondělí a středa od 8.30 do 17.30 hodin, úterý a čtvrtek od 8.30 do 12.00 hodin.

2. hlasování do přenosné volební schránky může volič požádat OSA již od vyhlášení voleb na tel. 261 192 411, 261 192 674, 261 192 123, do 9. října 2014 do 12.00 hodin a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi (dále jen OVK), která vyšle k voliči své 2 členy s volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky (telefonní čísla na OVK budou zveřejněna na webových stránkách městské části Praha 4 – www.praha4.cz).

3. žádost o zápis do dodatku seznamu může podat občan jiného státu (EU) vpravo od podatelny přes přepážku „Informace odboru OSA“, do uzavření stálého seznamu voličů tj. do 8. října 2014 do 16.00 hodin, bližší informace na tel. lince - 261 192 675 (pí. Militká, vedoucí oddělení správního a evidence obyvatel, volby)
- úřední hodiny pro podání žádosti jsou
pondělí a středa od 8.30 do 17.30 hodin, úterý a čtvrtek od 8.30 do 12.00 hodin.

Informační linka pro VOLBY 

261 192 411 

Přehled telefonních spojení do volebních místností na území městské části Praha 4 (

spojení bude fungovat až 10. a 11. října 2014 - tedy ve dnech voleb)

NAJDI SI SVŮJ VOLEBNÍ OKRSEK

Přehled telefonních spojení do volebních místností na území městské části Praha 4 (spojení bude fungovat až 10. a 11. října 2014 - tedy ve dnech voleb)

NAJDI SI SVŮJ VOLEBNÍ OKRSEK

KE STAŽENÍ:

Vytisknout