Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. října 2021


UPOZORNĚNÍ - STRÁNKY SE PRŮBĚŽNĚ UPRAVUJÍ A AKTUALIZUJÍPoslanecká sněmovna logo od 2010 PSPPrezident republiky vyhlásil 31. prosince 2020 na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

Na této stránce vám budeme přinášet základní informace i aktuality k nadcházejícím volbám. Níže jsou jako první uvedeny AKTUALITY A TIPY, pod kterými jsou sekce pro VOLIČE, pro VOLEBNÍ KOMISE a sekce s DOKUMENTY.

Celou problematiku voleb pak najdete na webu MV ČR na odkazu ZDE , konkrétně voleb do PSP pak na odkazu ZDE .

AKTUALITY A TIPY


 • Doporučujeme voličům, aby si s předstihem zkontrolovali správnost údajů a dobu platnosti osobních dokladů.
 • O voličský průkaz si můžete žádat již nyní. Nejzazší termín je pak při osobní žádosti - středa 6. 10. 2021 do 16:00 hod.
VOLEBNÍ KOMISE


DOKUMENTY

 • Vzor žádosti o vydání voličského průkazu


  Soubor PDF a soubor DOC se vzorem žádosti o vydání voličského průkazu. Na vzoru žádosti jsou také uvedeny důležité termíny a lhůty, které se týkají vydávání voličských průkazů.
 • Hlasování na voličský průkaz


  Soubor PDF - Informace pro voliče - Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
 • Hlasování v zahraničí


  Soubor PDF - Informace pro voliče, jak může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem. Státní volební komise určila losem Ústecký kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Tzn., že voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje.
 • Hlasování ve zdravotnickém zařízení


  Soubor PDF - Informace pro voliče, pobývajícího v době voleb v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, které se nachází v jiném volebním okrsku (obci), než do kterého podle místa svého trvalého pobytu náleží, jak může v tomto zařízení hlasovat.
 • Vyhlášení voleb


  Soubor PDF - Sbírka zákonů

Aktualizováno: 01.06.2021 – Vít Drbal
Vytisknout