Vize revitalizace Chodoveckého potoka je dokončena.


Vize revitalizace Chodoveckého potoka je dokončena.

Vloni na podzim navázala Praha 4 spolupráci s Katedrou zahradní a krajinné architektury ČZU s cílem zhodnotit krajinný a rekreační potenciál Chodoveckého potoka v bezprostředním sousedství sídliště Spořilov II. Výsledkem roční spolupráce je tato vize. Co navrhuje a jaké bude její další uplatnění?

"Rád bych pracovníkům katedry i zapojeným studentům poděkoval za příjemnou a inspirativní spolupráci. Autorům vize se podle mého názoru podařilo navrhnout příjemný rekreační prostor a současně zachovat přírodní ráz této lokality ceněný jejími návštěvníky" říká radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).

Jaké změny studie navrhuje?
V první řadě klade důraz na obnovu stávající zeleně a její vhodné doplnění. Nezanedbatelnou část porostů tvoří dožívající krátkověké stromy a náletové dřeviny, které bude nutné postupně nahrazovat. Vize také navrhuje obnovu zde původních ovocných sadů.

Dojde k doplnění a rozšíření cestní sítě a chybějícího mobiliáře odpovídajícího přírodnímu charakteru údolí. Výrazně se zlepší prostupnost území, přístupy k vodě a možnosti rekreace v přírodě kousek od rušného města. Vznikne procházkový okruh, různé typy míst k zastavení a pozorování přírody, odpočívadla nebo velká plocha k venčení psů.
"Věřím, že tato vize bude hodnotným příspěvkem Praha 4 ke spolupráci s hlavním městem a městskými části Praha 10, 11 a 15 na revitalizaci celého Trojmezí," uzavírá Opa.

Celou studii si můžete stáhnout z odkazu níže (v oblasti přílohy - PDF, cca 42 MB):
https://praha4.pincity.cz/projekty/45-studie-revitalizace-okoli-chodoveckeho-potoka

Vize revitalizace Chodoveckého potoka je dokončena. Vize revitalizace Chodoveckého potoka je dokončena.


Zveřejněno: 16.10.2021 – Vít Drbal
Vytisknout