Velká rekonstrukce tramvajové trati začíná


Velká rekonstrukce tramvajové trati začíná

V sobotu 19. září 2020 začne rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Na Veselí, Soudní a obnova tramvajové trati v ulicích Na Pankráci mezi ulicí Na Veselí a Hvězdovou. Potrvá do 27. listopadu 2020. Tramvajový provoz se obnoví o den později. Rekonstrukce sebou přinese nezbytné dočasné omezení MHD, osobní dopravy, parkování i pohybu pro pěší. Investorem stavby je Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP).

V termínu 19. září - 27. listopadu 2020 bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Pražského povstání – Vozovna Pankrác. Pro automobily budou uzavřeny ulice Na Veselí a Soudní a bude zrušena možnost parkování v ulicích Na Veselí, Soudní a v přilehlých ulicích, především v ulici Na Pankráci.

V sobotu 19. září 2020 začne rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Na Veselí, Soudní a obnova tramvajové trati v ulicích Na Pankráci mezi ulicí Na Veselí a Hvězdovou. Potrvá do 27. listopadu 2020. Tramvajový provoz se obnoví o den později. Rekonstrukce sebou přinese nezbytné dočasné omezení MHD, osobní dopravy, parkování i pohybu pro pěší. Investorem stavby je Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP).

V termínu 19. září - 27. listopadu 2020 bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Pražského povstání – Vozovna Pankrác. Pro automobily budou uzavřeny ulice Na Veselí a Soudní a bude zrušena možnost parkování v ulicích Na Veselí, Soudní a v přilehlých ulicích, především v ulici Na Pankráci.

„V rámci stavby dojde ke změně konstrukce tramvajové trati. Místo současných panelů bude trať umístěna ve vaně na pryží obložené betonové desce s pružným upevněním kolejnic a s asfaltovým povrchem. Stejná technologie je použita například v části Nuselské ulice,“
vysvětlil první místostarosta pro dopravu, finance a evropské fondy Zdeněk Kovářík (ODS). „Tím dojde ke snížení hluku a vibrací z tramvajového provozu. Zároveň se výrazně zlepší technický stav trati, což přinese plynulejší jízdu tramvají bez současných omezení rychlosti,“ doplnil.

Rekonstrukce tramvajové trati usnadní přestupování mezi metrem, tramvají a autobusy. Současné řešení totiž komplikuje přestup z metra na autobusy MHD, které jedou z náměstí Hrdinů na náměstí Bratří Synků a opačným směrem. Úpravami vznikne přestupní uzel, který umožní, aby lidé mohli přestupovat mezi stanicí metra, tramvajemi a autobusy nejkratší možnou trasou. Zachována zůstane možnost používat tramvajovou trať pro vozidla Integrovaného záchranného systému, což výrazně ulehčuje řešení krizových situací.

„Schválené řešení zásadně neomezuje plynulost a kapacitu významných dopravních komunikací Na Pankráci, Táborská, Lomnického s tím, že obě křižovatky na náměstí Hrdinů ale zůstávají na hraně kapacity. Proto není možné ani do budoucna je přetěžovat přenášením dopravy z ulice 5. května,“
zdůraznil Zdeněk Kovářík.

Rekonstrukce tramvajové trati dočasně vyvolá řadu omezení a ovlivní provoz MHD. Aktuální informace o průběhu rekonstrukce a omezeních budete nacházet průběžně na webu a FCB městské části Praha 4 a také v Tučňáku. Podrobné informace najdete na stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy www.dpp.cz .

Omezení MHD

Rekonstrukce dočasně ovlivní provoz MHD. Tramvajová doprava (linka 18) nepojede v denním provozu úsekem Pražského povstání – Vozovna Pankrác a náhradní dopravu DPP nezavádí. V nočním provozu (linka 93) bude tramvajová doprava končit na Náměstí Bratří Synků. V tomto případě DPP zavádí náhradní autobusovou dopravu (X93) v úseku Náměstí Bratří Synků – Pražského povstání.

Omezení osobní dopravy včetně parkování

Po dobu stavby nebude možný průjezd ulicí Na Veselí. Soudní ulice bude částečně uzavřena během 1. etapy do 18. října 2020. Ve druhé etapě do 27. listopadu 2020 bude uzavřena zcela. Obsluha ulice V Občanském domově v obou etapách je zřejmá z přiložených nákresů (viz níže). Ulice Na Pankráci zůstane po celou dobu průjezdná, doprava se bude převádět mezi jízdními pásy.

Z důvodů výstavby a zřizování objízdných tras dojde k významnému omezení parkování. To nebude možné během stavby v ulicích Na Veselí (včetně prostoru u rampy mezi Na Pankráci a 5. května), Soudní, V Občanském domově a částečně také Nad Jezerkou, Nad Studánkou a U Libušiných lázní.

K dočasnému zrušení parkování dojde také v ulici Na Pankráci, a to na bývalém tramvajovém tělese v úseku Na Veselí – Hvězdova a také v přilehlých jízdních pruzích mezi Hvězdovou ulicí a náměstím Hrdinů v obou směrech.

„Prosíme proto obyvatele o pochopení a žádáme, aby věnovali pozornost dopravnímu značení, které již bylo rozmístěno,“ uvedl Zdeněk Kovářík. Vozidla, která by bránila provádění prací nebo provozu, budou muset být odtažena.

Omezení pro pěší

Podélný pohyb po chodnících bude umožněn i v úsecích stavby. Příčné přecházení přes stavbu bude ale omezeno. Ve vybraných místech budou dočasně a s ohledem na pohyb umístěny přechodové lávky.

V příštím roce budou práce pokračovat od konce března do zhruba poloviny června na úseku Nuselská - Na Veselí.

Další informace a mapky najedete v našem předchozím článku na odkazu ZDE .

Velká rekonstrukce tramvajové trati začíná

V sobotu 19. září 2020 začne rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Na Veselí, Soudní a obnova tramvajové trati v ulicích Na Pankráci mezi ulicí Na Veselí a Hvězdovou. Potrvá do 27. listopadu 2020. Tramvajový provoz se obnoví o den později. Rekonstrukce sebou přinese nezbytné dočasné omezení MHD, osobní dopravy, parkování i pohybu pro pěší. Investorem stavby je Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP).

V termínu 19. září - 27. listopadu 2020 bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Pražského povstání – Vozovna Pankrác. Pro automobily budou uzavřeny ulice Na Veselí a Soudní a bude zrušena možnost parkování v ulicích Na Veselí, Soudní a v přilehlých ulicích, především v ulici Na Pankráci.
Velká rekonstrukce tramvajové trati začíná

V sobotu 19. září 2020 začne rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Na Veselí, Soudní a obnova tramvajové trati v ulicích Na Pankráci mezi ulicí Na Veselí a Hvězdovou. Potrvá do 27. listopadu 2020. Tramvajový provoz se obnoví o den později. Rekonstrukce sebou přinese nezbytné dočasné omezení MHD, osobní dopravy, parkování i pohybu pro pěší. Investorem stavby je Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP).

V termínu 19. září - 27. listopadu 2020 bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Pražského povstání – Vozovna Pankrác. Pro automobily budou uzavřeny ulice Na Veselí a Soudní a bude zrušena možnost parkování v ulicích Na Veselí, Soudní a v přilehlých ulicích, především v ulici Na Pankráci.
Velká rekonstrukce tramvajové trati začíná

V sobotu 19. září 2020 začne rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Na Veselí, Soudní a obnova tramvajové trati v ulicích Na Pankráci mezi ulicí Na Veselí a Hvězdovou. Potrvá do 27. listopadu 2020. Tramvajový provoz se obnoví o den později. Rekonstrukce sebou přinese nezbytné dočasné omezení MHD, osobní dopravy, parkování i pohybu pro pěší. Investorem stavby je Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP).

V termínu 19. září - 27. listopadu 2020 bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Pražského povstání – Vozovna Pankrác. Pro automobily budou uzavřeny ulice Na Veselí a Soudní a bude zrušena možnost parkování v ulicích Na Veselí, Soudní a v přilehlých ulicích, především v ulici Na Pankráci.
Velká rekonstrukce tramvajové trati začíná

V sobotu 19. září 2020 začne rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Na Veselí, Soudní a obnova tramvajové trati v ulicích Na Pankráci mezi ulicí Na Veselí a Hvězdovou. Potrvá do 27. listopadu 2020. Tramvajový provoz se obnoví o den později. Rekonstrukce sebou přinese nezbytné dočasné omezení MHD, osobní dopravy, parkování i pohybu pro pěší. Investorem stavby je Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP).

V termínu 19. září - 27. listopadu 2020 bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Pražského povstání – Vozovna Pankrác. Pro automobily budou uzavřeny ulice Na Veselí a Soudní a bude zrušena možnost parkování v ulicích Na Veselí, Soudní a v přilehlých ulicích, především v ulici Na Pankráci.
Velká rekonstrukce tramvajové trati začíná

V sobotu 19. září 2020 začne rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Na Veselí, Soudní a obnova tramvajové trati v ulicích Na Pankráci mezi ulicí Na Veselí a Hvězdovou. Potrvá do 27. listopadu 2020. Tramvajový provoz se obnoví o den později. Rekonstrukce sebou přinese nezbytné dočasné omezení MHD, osobní dopravy, parkování i pohybu pro pěší. Investorem stavby je Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP).

V termínu 19. září - 27. listopadu 2020 bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Pražského povstání – Vozovna Pankrác. Pro automobily budou uzavřeny ulice Na Veselí a Soudní a bude zrušena možnost parkování v ulicích Na Veselí, Soudní a v přilehlých ulicích, především v ulici Na Pankráci.
Velká rekonstrukce tramvajové trati začíná

V sobotu 19. září 2020 začne rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Na Veselí, Soudní a obnova tramvajové trati v ulicích Na Pankráci mezi ulicí Na Veselí a Hvězdovou. Potrvá do 27. listopadu 2020. Tramvajový provoz se obnoví o den později. Rekonstrukce sebou přinese nezbytné dočasné omezení MHD, osobní dopravy, parkování i pohybu pro pěší. Investorem stavby je Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP).

V termínu 19. září - 27. listopadu 2020 bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Pražského povstání – Vozovna Pankrác. Pro automobily budou uzavřeny ulice Na Veselí a Soudní a bude zrušena možnost parkování v ulicích Na Veselí, Soudní a v přilehlých ulicích, především v ulici Na Pankráci.
Velká rekonstrukce tramvajové trati začíná

V sobotu 19. září 2020 začne rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Na Veselí, Soudní a obnova tramvajové trati v ulicích Na Pankráci mezi ulicí Na Veselí a Hvězdovou. Potrvá do 27. listopadu 2020. Tramvajový provoz se obnoví o den později. Rekonstrukce sebou přinese nezbytné dočasné omezení MHD, osobní dopravy, parkování i pohybu pro pěší. Investorem stavby je Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP).

V termínu 19. září - 27. listopadu 2020 bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Pražského povstání – Vozovna Pankrác. Pro automobily budou uzavřeny ulice Na Veselí a Soudní a bude zrušena možnost parkování v ulicích Na Veselí, Soudní a v přilehlých ulicích, především v ulici Na Pankráci.
Velká rekonstrukce tramvajové trati začíná

V sobotu 19. září 2020 začne rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Na Veselí, Soudní a obnova tramvajové trati v ulicích Na Pankráci mezi ulicí Na Veselí a Hvězdovou. Potrvá do 27. listopadu 2020. Tramvajový provoz se obnoví o den později. Rekonstrukce sebou přinese nezbytné dočasné omezení MHD, osobní dopravy, parkování i pohybu pro pěší. Investorem stavby je Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP).

V termínu 19. září - 27. listopadu 2020 bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Pražského povstání – Vozovna Pankrác. Pro automobily budou uzavřeny ulice Na Veselí a Soudní a bude zrušena možnost parkování v ulicích Na Veselí, Soudní a v přilehlých ulicích, především v ulici Na Pankráci.


Zveřejněno: 18.09.2020 – Vít Drbal
Vytisknout