Velikonoce s Prahou 4 tradičně i netradičně?

Každoročně se o Velikonocích snažíme malé i velké obyvatele Prahy 4 seznámit s tradicemi a duchovním životem etnických a náboženských menšin. Na květnou neděli, která tento rok vyšla na 25. března, jsme se opět setkali v KC Novodvorská a zažili příjemné odpoledne v duchu tradic a duchovního kontextu. Program byl prolínán hudbou menšin ze Slovenska, Bulharska, Polska, Ukrajiny a židovskou hudbou interpretky. Duchovními slovy nás provedli biskup Václav Malý, P. Jan Vývoda, polský kněz Grzegorz Tanderys, rabín David Bohbot a Magda Špryňarová.

Oproti loňskému roku, kdy tématikou byla duchovní slova pravoslavných a katolických kněží, se letos pole duchovních slov opřelo o křesťanství a judaismus.

„Velikonoce a konkrétně velký pátek, který je nově zařazen mezi státní svátky, je pro křesťany připomínkou Kristovy oběti. Je na každém z nás, jak tento den prožijeme a zda se necháme oslovit nejen tradičními symboly,“ uvádí starosta MČ Praha 4 Mgr. Petr Štěpánek, CSc.

Pokusili jsme se přiblížit poselství Velikonoc: Velikonoce nejsou jen tradiční svátky jara, ale z duchovního hlediska hlubší poznání pravdy, osvobození, šance nového života. Jako Kristus vstal z mrtvých, tak i každý má možnost znovu nastartovat lepší život v nás.

Velikonoce ze židovského pohledu - Pesach nám připomíná vyvedení židů z egyptského otroctví. Znakem obou náboženství, jak křesťanství tak židovství je vysvobození, nový život. Hodně proklamovanými věcmi, na které bychom neměli zapomínat, byla slova svobody a pravdy, konkrétně jak si tuto svobodu zachovat, která zazněla z úst většiny duchovních. Velikonoce nám připomínají život v pravdě, kdy Ježíš vložil do našeho srdce poznání pravdy.

Alžběta Korčáková