Vánoční stromky do popelnice nepatří


Vánoční stromek zaplní téměř celou popelnici a do dalšího svozu tak znemožní její užívání. Správný postup likvidace tradičního vánočního stromku se liší podle přístupnosti popelnic (nádob) na směsný odpad.
  • V případě, že máte trvale veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (týká se většinou sídlišť) lze stromky volně odložit vedle nich.
  • V ostatních případech (tj. činžovní a rodinná zástavba nebo umístění nádob v klecovém stání - tedy pod uzávěrou - nejsou trvale veřejně přístupné a před objekt se případně vyndavají až na den svozu), prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším sběrným nádobám na tříděný odpad.
  • Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do sběrných nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu.
  • Občané by měli stromky vyhazovat ideálně den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouhou dobu. Stromky budou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude svozovými společnostmi zajišťován po celý leden a únor 2023.
Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už umělý stromek dosloužil, rozhodně nepatří do sběrných nádob na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Konečnou zastávkou pro většinu vánočních stromků bude některá z kompostáren na území metropole. Část znečištěných nebo nedostatečně odstrojených stromků může putovat společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice. V poslední řadě nedoporučujeme odnášet stromky do lesa, protože zapomenuté ozdoby a dekorace představují hrozbu pro divokou zvěř.

Více o nakládání se stromečky najdete po svátcích na webu Pražských služeb nebo v jejich starším článku ZDE .

Pokud je popelnice (nádoba na odpad) volně přístupná (typicky většina sídlišť - tedy není v domě nebo na dvorku či ve vnitrobloku), stromek se umisťuje vedle ní.
Ilustrační foto - nádoby na směsný odpad trvale veřejně přístupné

Popelnice svoz nádoba na směsný odpad zima sníh
Ilustrační foto - popelnice - není veřejně přístupná, vynáší se jen na svozAktualizováno: 15.12.2022 – Vít Drbal
Vytisknout